جواد کاظمیان عکسی از خود منتشر کرد که نشان می دهد در حال آشپزی است.

جواد کاظمیان عکسی از خود منتشر کرد که نشان می دهد در حال آشپزی است.
کاظمیان هر چقدر در دوران بازیگری ترجیح می داد از رسانه ها دوری کند و آفتابی نشود، با حضور در اینستاگرام عکس های مختلفی از خود منتشر می کند. او به تازگی عکسی منتشر کرد که نشان می دهد در حال آشپزی است.