یکی از این حاشیه‌ها پوشش جالب خبرنگاران به دلیل هوای گرم وین است.

خبرنگاران در وین
خبرنگاران در وین
مذاکرات هسته‌ای کشورمان که اکنون در سطح بالای بین‌المللی در وین پی‌گیری می‌شود با حاشیه‌های جالبی همراه است.
یکی از این حاشیه‌ها پوشش جالب خبرنگاران به دلیل هوای گرم وین است.