اینجا یه چیزایی هست که وقتی باهاش کار نداری باهات کار دارن.

بهرام رادان با انتشار عکس زیر نوشت: اینجا یه چیزایی هست که وقتی باهاش کار نداری باهات کار دارن، روت رو که ازش برمی گردونی میآد و از روت رد میشه... یه جبر جغرافیایی که تو خصوصی ترین لحظه هامون نفس میکشه...پل چوبى.

بهرام رادان و مهناز افشار