مجری زن تلویزیون این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرده است.

مجری زن تلویزیون این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرده است.

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر نوشت:
هر گربه برای خویش شیری شده است
هربنده ی ناچیز امیری شده است
این پروانه رفیق گلها بوده
که طعمه ی عنکبوت پیری شده است....
پ.ن: دربندسر، جایی که زیاد میشناسمش.

آزاده نامداری