ضیافت افطار حسن روحانی رییس جمهور با اصحاب فرهنگ و هنر شامگاه شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد.

ضیافت افطار حسن روحانی رییس جمهور با اصحاب فرهنگ و هنر شامگاه شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد.
تیپ جالب عطاران در ضیافت افطار روحانی/عکس

تیپ جالب عطاران در ضیافت افطار روحانی/عکس