پشت صحنه مذاکرات هسته‌ای وین.

هفته گذشته مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 در وین پس از 18 روز گفتگو و رایزنی فشرده پایان یافت و دو طرف بر سر متن جامع برنامه اقدام مشترک به توافق دست یافتند.
برنامه اقدام جام مشترک (برجام) سندی سیاسی و بین‌المللی شامل 100 صفحه متن اصلی و پنج ضمیمه است که با اعلام توافق بر سر آن باید سه مرحله مقدماتی، عملیاتی و اجرایی صورت گیرد تا توافق جامع به طور رسمی شکل گیرد.
با گذشت یک هفته از این گفتگوها، پایگاه وزارت خارجه امریکا در گزارشی مصور از پشت صحنه مذاکرات هسته‌ای، تصاویر منتشر نشده‌ای از 19 روز مذاکره نفسگیر میان ایران و 5+1 را منتشر کرده است که در زیر می بینید.