همه چى آرومه..... من چقدر خوشحالم.

کمند امیر سلیمانی با انتشار عکس زیر نوشت: همه چى آرومه..... من چقدر خوشحالم. یه روز شاد و آفتابى در کنار دوستانم. مرسى از سوگل طالب لوى عزیزم.
کمند امیرسلیمانی با سوگل طالب لو و شقایق دهقان