سلفی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در اتاق گریم.

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در شهرزاد
ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در شهرزاد
ترانه علیدوستی با انتشار عکس زیر نوشت: سلام گرمی از اتاق گریم سریال «شهرزاد» با آقا مصطفی، شهاب خان و غزل خانوم.