بازیگر نقش یزید در فیلم رستاخیز.

بابک حمیدیان در نقش یزید
بابک حمیدیان در نقش یزید
بابک حمیدیان در نقش یزید بن معاویه در فیلم رستاخیز احمدرضا درویش.