لیلا بلوکات به عیادت احمد علامه دهر رفت.

لیلا بلوکات که به عیادت احمد علامه دهر رفته است در پست جدیدش نوشت :

لیلا بلوکات
لطفا گریه کنید به حال اهل هنر
لطفا برای انسان بودن گریه کنید
لطفا برای لحظه ی فراموشی....برای درد بی معرفتی... لطفا
ومن تلخ گریستم....تلخ تر از همه ی لحظه ها....
این احمد علامه ی دهر است... هنرمند ارجمند تآتروتلویزیون و سینما ... اما حالا باید پرسید او بعد نه ماه بیماری و بیشتر مواقع در کما بودن لایق یک سرکشی نبود!!!!
اقای تهیه کننده.... او سر برنامه ی شما به این روز افتاد.... به او سر زدید؟
فرش زیر پا و همه ی زندگی او فروخته شد تا هزینه درمان وپرستاری شود.
نقش او نقش پدر من بود در تآتر روزسیاوش... حالا در نقش دخترش درد میکشم.درد می کشم.... به داد پدرم برسید... او یک پدر است... پدری هنرمند... حق نیست این بی توجهی و بی مهری من خودم دوروزه متوجه شدم و بسیار ناراحتم برای این عزیز مهربان بیاین با هم مهربان باشیم