بنیامین بهادری و دوستان در راه سالن مایکروسافت

بنیامین بهادری
بنیامین بهادری
بنیامین بهادری با انتشار عکس زیر نوشت: در راه سالن مایکروسافت (نوکیاى سابق!) البته باز هم دیرمون شده هر کى هر کجا بیداره و این پست رو مى بینه دعامون کنه کنسرت امشب لس آنجلس با شش هزار و هفتصد ایرانى عاشق، ساعت هشت صبح یکشنبه به وقت ایران شروع میشه دوستون داریم واقعى واقعى.