رویا نونهالی و فقیهه سلطانی در تئاتر تارتوف.

روزیا نونهالی و فقیهه سلطانی در نمایش تارتوف
روزیا نونهالی و فقیهه سلطانی در نمایش تارتوف
فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشته: بعد از اجرای نمایش تارتوف. کاری زیبا، جذاب و پر انرژی.. تبریک به تک تک عزیزانی که این کار با ارزش رو خلق کردند.. بانو رویا نونهالی عزیز..رویا بختیاری نازنین و جناب فاروقی بزرگوار جای همه شما سروران خالی.