آخرین وضعیت بهنام صفوی بعد از عمل جراحی.

بهنام صفوی که روز گذشته و پس از انجام عمل جراحی سنگین تومور مغزی به بخش بیمارستان عرفان منتقل شده است، با ادامه روند بهبودی شرایط جسمانی، ظهر فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد. روز گذشته تعداد زیادی از هنرمندان مختلف برای عیادت از بهنام صفوی به بیمارستان عارف رفتند که سیروانو زانیار خسروی و همایون شجریان از شاخص ترین چهره ها بودند.

آخرین وضعیت بهنام صفوی بعد از عمل جراحی

آخرین وضعیت بهنام صفوی بعد از عمل جراحی