فرزاد فرزین با انتشار عکس زیر نوشت: جدا از مسائل کاری احسان همیشه دوست خوبی بوده و هست،کلی دیشب خندیدیم.

فرزاد فرزین با انتشار عکس زیر نوشت: جدا از مسائل کاری احسان همیشه دوست خوبی بوده و هست،کلی دیشب خندیدیم.

 فرزاد فرزین در کنار احسان علیخانی