عکس دیدنی از عشق برزو ارجمند.

جانیار ارجمند. برزو ارجمند با انتشار عکس زیر نوشت: عشق باباش.

 عشق برزو ارجمند