خواننده پاپ کشورمان صفحه اینستاگرام خود را با عکسی از سواحل آمریکا بروز کرد.

خواننده پاپ کشورمان صفحه اینستاگرام خود را با عکسی از سواحل آمریکا بروز کرد. بنیامین بهادری که به همراه دخترش برای اجرای چند برنامه در آمرکا به سر می برد، عکس زیر را در صففحه اینستاگرامش منتشر کرد.


 بنیامین و بارانا در سواحل آمریکا

منبع:صفحه اجتماعی بنیامین بهادری