پدر مهربانم تولدت مبارک. دلم واسه بغلت برای صدات، دستات و قلب پر از مهرت خیلى تنگه.

برزو ارجمند با انتشار عکس زیر نوشت: پدر مهربانم تولدت مبارک. دلم واسه بغلت برای صدات، دستات و قلب پر از مهرت خیلى تنگه.

کوذکی برزو ارجمند