فردوسی پور، خیابانی، میرزایی و یوسفی در یک عکس قدیمی.

در تصویر زیر که عوامل شبکه سوم سیما در سال های دور، دور هم جمع شده اند می توانید جواد خیابانی، عادل فردوسی پور، رضا جاودانی، مزدک میرزایی و پیمان یوسفی را پیدا کنید.

گزارشگران ورزشی