نیوشا ضیغمی عکسی را منتشر کرده است که مربوط به اولین حضور نیوشا ضیغمی در مقابل دوربین می باشد.

نیوشا ضیغمی عکس و متن زیر را منتشر کرده است که مربوط به اولین حضور نیوشا ضیغمی در مقابل دوربین می باشد. *** سکانسی از سریال در چشم باد به روایت شاعرانه ونگاه دوربین استاد جوزانی عزیزم پی نوشت: اولین حضور من مقابل دوربین


چهره متفاوت نیوشا ضیغمی در 12 سال پیش!
عکس نیوشا ضیغمی در سریال در چشم باد