برزو ارجمند با این عکس از «لطیف» «تنهایی لیلا» خداحافظی کرد.

پیکان لطیف در سریال تنهایی لیلا
پیکان لطیف در سریال تنهایی لیلا
برزو ارجمند با انتشار این عکس نوشت: بعد از ١٢٣ جلسه فیلمبرداری و چهار ماه کار تنهایی لیلا همین الان تمام شد. خداحافظ لطیف.