زندگی از لحظاتی خاص تشکیل شده که آن را ارزشمند مى کند و به زیستن مفهوم مى بخشد.

لیلا حاتمی
لیلا حاتمی
لیلا حاتمی نوشته: زندگی از لحظاتی خاص تشکیل شده که آن را ارزشمند مى کند و به زیستن مفهوم مى بخشد. اوقات گران بهای بسیاری وجود دارند که به دلیل استرس و سبک زندگی شتاب زده آنها را از دست می دهیم. باید از این سرعت بکاهیم و بدانیم که زنده بودن و عشق ورزیدن چقدر قیمتی است. روزتون زیبا، پر از ارامش و سلامتی در کنار خانواده.