شعر و عکس جدیدی که لیندا کیانی در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد.

لیندا کیانی
لیندا کیانی
لیندا کیانی نوشته: شعر خواندم که تورا از سر خود بندازم تو خودِ شعر شدى، در سر من افتادى.