سلفی سید احمد خمینی و پدرش در کوهنوردی.

سید احمد خمینی با انتشار عکس زیر نوشت: می شود از عشق تو دیوانه شد دیوان نوشت صد غزل از آن نگاه و دیده و مژگان نوشت هرچه زیباروی اگر در محفلی گردند جمع می شود اسم تو را در صدر این خوبان نوشت پى نوشت : کوهنوردى آخر هفته همراه بابا

سلفی سید احمد خمینی و پدرش در کوهنوردی
سلفی سید احمد خمینی و پدرش در کوهنوردی