دور همى بازیگران جمعه شب در یک رستوران سنتی.

دورهمی بازیگران زن با یک زوج هنری/عکس
دور همى بازیگران جمعه شب در یک رستوران سنتی: لادن مستوفى ،تهمینه میلانى و همسرش محمد نیک بین ماهایا پطروسیان، نگین صدق گویا ، نگار عابدى و بهاره افشاری