تصاویری که از ازدواج زوج ماه عسلی با حضور برادر رییس جمهور منتشر شد.

رئیس جمهور در پیامی به آئین عقد زوج مشهدی: خوشبخت وعاقبت به خیر باشید.
در مراسمی که آخوندی وزیر راه وشهرسازی پدرمعنوی داماد و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور پدر معنوی عروس بودند عاطفه علی نیا وحامد محمدی رعنا از فرزندان موسسه خیریه پرتو مهر امام رضا در مشهد به عقد یکدیگر در آمدند.

این دو زوج ازفرزندان ترخیصی بهزسیتی هستند.

فرزندان ترخیصی آن دسته از جوانانی هستند که پس از18 سالگی ازبهزیستی ترخیص می شوند اما این خیریه به کمک به تحصیل اشتغال وازدواج فرزندان بالای 18 سال این خلا قانونی را برطرف کرده است.

حامد محمدی چندی پیش در برنامه زنده ماه عسل ازاین خانم خواستگاری کرده بود ودر حقیقت رسانه ملی زمینه این ازدواج را فراهم نمود.