برای نخستین بار دو ستوان زن ارتش آمریکا با سپری کردن یک دوره به عنوان رنجر دست یافتند.

برای نخستین بار دو ستوان زن ارتش آمریکا با سپری کردن یک دوره به عنوان رنجر دست یافتند.روزنامه "واشنگتن پست" با انتشار گزارشی اشاره کرده که برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، دو زن با عبور از رودخانه ها و باتلاق ها و صعود از تپه ها و دیوارها، موفق شده اند موانع جنسیتی را پشت سر بگذارند و سخت ترین دوره ی آموزشی ارتش ایالات متحده به نام دوره رنجـِری را به پایان برسانند. هر دوی این زنان زیر سی سال سن دارند و هر دو دارای درجه ستوانی هستند و اکنون نشان رنجری را بر بازوی خود قرار خواهند داد.
بر اساس این گزارش، نزدیک به چهار ماه پیش،۱۹زن و۳۸۱مرد وارد دوره رنجری ارتش ایالات متحده شدند. این اولین باری بود که ارتش براساس یک طرح آزمایشی اجازه می داد زنان وارد دوره رنجری شوند. پس از یک ارزیابی چهار روزه بشدت فرساینده که شامل آزمونهای مختلف از جمله تکمیل زمانبندی شده یک رژه۱۲مایلی، یک دوی۵مایلی،۴۹حرکت شنا،۵۹حرکت دراز نشست و انجام تمرینهای جهت یابی با خواب و خوراک بسیار کم می شد، تنها۸زن در این دوره باقی ماندند که دو تن از آنها روز جمعه این هفته رسما از این دوره فارغ التحصیل خواهند شد.