لیلا حاتمی این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده.

لیلا حاتمی
لیلا حاتمی
لیلا حاتمی این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده. نقاشی کنار دست او مربوط به صحنه‌ای از فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» می باشد.