آخرین پستی که امیرنوری در اینستاگرام خود منتشر کرد.

امیر نوری با انتشار عکس زیر نوشت:

محله گل و بلبل همکارا زحمت کشیدن
برام تولد گرفتن
دمشون گرم

جشن تولد امیر نوری در پشت صحنه محله گل و بلبل