جایی که سعید آقاخانی پس از دریافت جایزه و به رسم ادب استادش را در آغوش گرفت.

مهران مدیری
مهران مدیری
جایی که سعید آقاخانی پس از دریافت جایزه و به رسم ادب استادش را در آغوش گرفت. مهران مدیری با انتشار این عکس نوشته: بهترین لحظه در جشنواره فیلم فجر 33.