الناز حبیبی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: به زودى نمایش من آنجا نیستم به روى صحنه می‌رود.

الناز حبیبی و فرزاد حسنی
الناز حبیبی و فرزاد حسنی
الناز حبیبی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: به زودى نمایش من آنجا نیستم به روى صحنه می‌رود.