پر نفوذترین زوج دنیای موسیقی.

کالوین هریس در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۶۰ میلیون دلار درآمد داشته است. بخشی از درآمد این دی‌جی معروف به خاطر همکاری با برند‌های مشهور مد نظیر جورجو آرمانی بوده است. کالوین هریس و دوستش تیلور سوئیفت، به نوشته "فوربس"، در حال حاضر پرنفوذترین زوج دنیای موسیقی به شمار می‌روند.
(تصویر) پرنفوذترین زوج دنیای موسیقی