اخرین عکسی که مهرداد صدیقیان در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد.

مهرداد صدیقیان با انتشار این عکس نوشته: وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه‌ای بفرستد آن را در مشکلی می‌پیچد. هرچه مشکل بزرگتر باشد، هدیه هم بزرگتر است.
مهرداد صدیقیان