اخرین عکسی که انا نعمتی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد.

آنا نعمتی
آنا نعمتی
آنا نعمتی عکس و نوشته جدیدی را در اینستاگرامش منتشر کرده است.
به گزارش ستاره‌ها، آنا نعمتی نوشته: ﺁﺭﺍﻡ ﭼﺸﻤــﺎﻧـﺖ ﺭﺍ ﺑــﺎﺯ ﮐـﻦ
ﺑﻪ ﺭﻭﯾـﺎﯼ ﺗﻘﺪﯾــﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑـﺰﻥ
ﺷﺎﯾـــﺪ ﻧﻘﺶ ﻧـﮕﺎﻫـﺖ
ﺭﻭﯼ ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ
ﻧــﻮﯾـــﺪ ﺁﻏــﺎﺯ ﺑــﺪﻫـــﺪ…
ﻋﻤـﯿــﻖ ﻧـﻔـﺲ ﺑـﮑـﺶ
ﺧﯿـــﺎﻝ ﺭﺍ ﻭﺍﻗـﻌـﯽ ﮐـﻦ
ﺑـﺎﺭﺍﻥ ﺩﻟﺘﻨــﮕﯽ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺗﻨﻬـﺎﯾـﯽ ﺑﺴﭙـﺎﺭ
ﭘـﺎﺭﻭ ﺑـﺰﻥ ﺩﺭ ﺯﻭﺭﻕ ﺷـﺎﺩﯼ
ﻭ ﺭﻧﮕﯿـﻦ ﮐﻤـﺎﻥ ﺍﻣﯿـﺪ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ !… روزتون بخیر وشادکامی و نیکی دوستان.