ناصر ملک مطیعی در بیمارستان است.

ناصر ملک‌مطیعی
ناصر ملک‌مطیعی
ناصر ملک مطیعی در بیمارستان است. عبدالله اسکندری این عکس را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: چه خوبه درکنارتاریخ زنده سینماى این مرزبوم نشستن خداوندنگهدارش.