اخرین پستی محسن رضایی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد.

محسن رضایی با انتشار این تصویر از نوه تازه متولد شده‌اش، حمدا خانم، خدا را شکر کرد و با کودکان بیمار و جنگ‌زده همدردی کرد.
نوه محسن رضایی