عکسی که هدیه تهرانی برای در گذشت علی طباطبایی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد.

سیدعلی طباطبایی
سیدعلی طباطبایی
هدیه تهرانی در اینستاگرام نوشته: بانهایت تاثر وتاسف علی طباطبایی براثر سکته قلبی فوت کردن تسلیت به خانواده اقای طباطبایی و جامع هنری ایران. روحش شاد ‌ویادش گرامی.