واکنش سعید آقاخانی به درگذشت بازیگر جوان.

سیدعلی طباطبایی
سیدعلی طباطبایی
سعید آقاخانی با انتشار این عکس از سیدعلی طباطبایی نوشته: روحش شاد.