یک زن و مرد متهم به زنا در دادگاه صحرایی - محلی بدون اثبات جرم محاکمه و مجازات شدند.

یک زن و مرد متهم به زنا در دادگاه صحرایی - محلی بدون اثبات جرم محاکمه و مجازات شدند. این زن و مرد متهم به زنا در دادگاه صحرایی - محلی "فیروز کوه غور" بدون اثبات جرم محاکمه و مجازات شدند.
شلاق زدن یک زن به اتهام زنا +عکس
شلاق زدن یک زن به اتهام زنا
شلاق زدن یک زن به اتهام زنا +عکس
شلاق زدن یک مرد به اتهام زنا