جناب خان تصویری از دوران نوزادی خود را در اینستاگرام منتشر کرد.

جناب خان تصویری از دوران نوزادی خود را در اینستاگرام منتشر کرد.

جناب خوان عروسک محبوب برنامه تلویزیونی خندوانه که برای خود صفحه مستقلی در اینستاگرام دارد عکس منتشر نشده ای از دوران نوزادی خود را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.