هنوز انگیزه این جنایت فاش نشده است اما پلیس در جریان تحقیقات به سرنخ‌هایی رسیده که به دلایل امنیتی آنها را فاش نکرده است.

یک آتش‌نشان آمریکایی در اقدامی جنون‌آمیز همسرش را کشت و با رساندن پسرش به خانه مادربزرگش در راه به زندگی خود نیز پایان داد.


طبق گزارش ایران، همسر این آتش‌نشان که یک افسر پلیس بود در برابر دیدگان پسر 6 ساله‌اش با شلیک گلوله کشته شده است.

هنوز انگیزه این جنایت فاش نشده است اما پلیس در جریان تحقیقات به سرنخ‌هایی رسیده که به دلایل امنیتی آنها را فاش نکرده است.


به گزارش پلیس، همسایگان این زوج در روز حادثه با شنیدن فریادهای پلیس زن و درخواست کمک او با پلیس تماس گرفتند اما تا رسیدن مأموران زن جوان به دست شوهرش کشته شد.