سحر زکریا
سحر زکریا با انتشار این عکس از هوادارانش خواسته تا برنامه دستپخت خودمانی را که با حضور او پخش می‌شود، تماشا کنند.