بهاره رهنما در پست جدیدش نوشت؟

بهاره رهنما در پست جدیدش نوشت؟

یه شب وقتی نوجوون بودم مشکلی برای بابام پیش اومد صبح باید جواب میگرفتیم با همه خلوص یه دختر شونزده ساله نشستم و تا صبح پای سجاده دعای نادعلی رو خوندم و صبح معجزه به زندگی ما دمید...
هنوزم حفظم این دعا رو و امشب میخوام با همون خلوص سال ها پیش دست به دامن مولا علی بشم شمام امتحان کنین من منتظرمعجزه ام به قول نغمه نمایش چشم ها که خودم نوشتم: وقتی اینهمه امامزاده هست پس یعنی هنوزم معجزه وجود داره...