تهمینه میلانی و کتاب‌خوانی.

برشی از یک کتاب
برشی از یک کتاب
تهمینه میلانی نوشته: یک برش کتاب: پیری چگونه است؟ آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری فکر می کند. فکر می کند پیری یک حالت عجیب و غریبی است که به اندازه صدها کیلومتر و صدها سال از آدم دور است. اما وقتی به آن می رسد می بیند هنوز همان دخترک پانزده ساله است که موهایش سفید شده، دور چشم هایش چین افتاده، پاهایش ضعف می رود و دیگر نمی تواند پله ها را سه تا یکی کند. و از همه بدتر بار خاطره هاست که روی دوش آدم سنگینی می کند. کتاب" چهل سالگی" ناهید طباطبایی / نشر چشمه.