فرشید نوابی نوشته: تولد لیلای خوب سینمای ایران مبارک.

فرشید نوابی در کنار لیلا حاتمی
فرشید نوابی در کنار لیلا حاتمی
فرشید نوابی نوشته: تولد لیلای خوب سینمای ایران مبارک.