بازیگر مرد در کنار امیر قلعه‌نویی.

امیر قلعه‌نویی
امیر قلعه‌نویی
محسن افشانی نوشته: ما استقلالى هاى عزیز رو هم دوست داریم ولى پرسپولیس رو عشقه که با اینکه ته جدوله ولى پرچمش همیشه بالاس... پرسپولیسى نیستى نکوبى لایکو ٦ تا قلب قرمز نذارى! امروز با امیر قلعه نویى عزیز در رستوران شاندیز آفتاب.