عکسی که بهرام رادان در اینستاگرام منتشر کرده.

عکسی که بهرام رادان در اینستاگرام منتشر کرده.
عکس: سلفی بهرام رادان با شیرازیا