لیلا بلوکات و نیکی مظفری در کارتینگ رامسر.

لیلا بلوکات و نیکی مظفری
لیلا بلوکات و نیکی مظفری
لیلا بلوکات با انتشار این عکس نوشته: سلام به دوستانم با نیکی مظفری جان دختر مجید خان مظفری عزیز دختر مهربون همسفر این سفرم به رامسر در کارتینگ رامسر.