حمید بعیدی نژاد با انتشار عکسی قدیمی به دور از نگاه سیاسی به تحلیل هنری آن پرداخته است.

این عکس را بنظرم باید در کلاسهای هنر و عکاسی تدریس کنند. این عکس در سال هزار و نهصد و سی و پنج از قطار کلیولند برداشته شده است. دود سیاه قطار، فضای غبار آلود و زاویه عکس از لوکوموتیو با توجه به برج در دود گرفته پشت سر آن بعنوان پیش زمینه، فضای خاصی را ایجاد میکند که حتی عکس را به نقاشی شبیه می کند.
حمید بعیدی نژاد معاون وزیر امور خارجه کشورمان این روزها در پست اینستاگرامی خود از سیاست فاصله گرفته و گام در وادی هنر نهاده و با انتشار عکسی قدیمی به دور از نگاه سیاسی به تحلیل هنری آن پرداخته است.
تصویر هنری در اینستاگرام بعیدی نژاد
این عکس را بنظرم باید در کلاسهای هنر و عکاسی تدریس کنند. این عکس در سال هزار و نهصد و سی و پنج از قطار کلیولند برداشته شده است. دود سیاه قطار، فضای غبار آلود و زاویه عکس از لوکوموتیو با توجه به برج در دود گرفته پشت سر آن بعنوان پیش زمینه، فضای خاصی را ایجاد میکند که حتی عکس را به نقاشی شبیه می کند. هنر چه نقاشی، چه هنرهای تجسمی و یا عکاسی و یا هنرهای دیگر همه تلاش می کنند نه فقط تصویری از واقعیت را با خود داشته باشند بلکه با ارائه ی مفاهیمی فرا متنی و فرا تصویری ما را به مرحله فرا واقعیت ببرند که این استفاده از عنصر خیال است. هنر در مرز واقعیت و خیال شکل میگیرد. عکس بسیار زیباست.