بازیگران ایرانی در استکهلم.

محسن تنابنده
محسن تنابنده
فستیوال فیلم یاری در حمایت از کودکان کار در ایران،مسعودرایگان ، رویاتیموریان، رامین فر ،امیر جعفری و محسن تنابنده در استکهلم