برند سوئدی پوشاک H&M برای نخستین بار در یک تبلیغ ویدئویی از یک مدل مسلمان با روسری استفاده کرده است.

​مانکن با حجاب
​مانکن با حجاب


برند سوئدی پوشاک H&M برای نخستین بار در یک تبلیغ ویدئویی از یک مدل مسلمان با روسری استفاده کرده است. این برند دومین فروشنده پوشاک در جهان است و در ۵۷ کشور شعبه دارد.